Training

Verzuimtrainingen op maat

Het begeleiden van (complex) verzuim is een vak apart, een taak die je het liefst over laat aan een expert; een professioneel casemanager. Een casemanager inzetten, betekent echter niet dat je als leidinggevende ineens buitenspel staat. Integendeel.

Om écht grip op verzuim te krijgen en te houden, is het cruciaal dat leidinggevenden betrokken blijven en enige kennis hebben van de wet- en regelgeving, de Do’s en Dont’s én hun eigen rol bij verzuim.

Onze casemanagers bieden verschillende verzuimtrainingen aan die leidinggevenden uitrusten met de juiste kennis en vaardigheden om verzuim (proactief) aan te pakken.

Voorkom langdurig verzuim

1. Effectief omgaan met frequent verzuim

Uit onderzoek blijkt dat frequent verzuim een goede voorspeller is van terugkerend verzuim en daarmee dus van uitval van je medewerker. De kans daarop is maar liefst vier keer zo hoog. Ook is de kans op langdurig verzuim zo’n anderhalf keer hoger. Vaak liggen hier namelijk dezelfde patronen aan ten grondslag. Denk hierbij aan werkomstandigheden, motivatie en betrokkenheid van je medewerker en aan zijn of haar algehele gezondheid en weerstand.

Hoe ga jij om met de frequent verzuimers in je team? Begrijp de onderliggende oorzaken en leer effectieve maatregelen te nemen om het patroon van frequente afwezigheid te doorbreken, vitaliteit en werkgeluk te vergroten en langdurig verzuim te voorkomen.

Maak het complexe simpel

2.Naleving van wet- en regelgeving

Verwarrende wetten? Niet meer! Krijg een glashelder inzicht in de complexe wet- en regelgeving bij verzuim de verantwoordelijkheden van jou als leidinggevende bij het begeleiden van zieke werknemers.

Leer meer over verplichte stappen in de Wet verbetering Poortwachter zoals het opstellen van een correcte vraagstelling voor de bedrijfsarts, het schrijven van een plan van aanpak of het organiseren van passende re-integratiemaatregelen. Weet wat jij zelf moet doen en waarvoor je expertise kunt inschakelen.

Ontdek wat je nog wél mag vragen en doen bij een ziekmelding ondanks de ‘beperkingen’ die de privacywetgeving (AVG) ons heeft opgelegd en hoe je in gesprek blijft met de medewerker zonder daarbij zijn of haar privacy te schaden.

Voorkomen is beter dan genezen

3.Herkennen van signalen van overbelasting

Herken je dat; één van jouw medewerkers valt ‘plotseling’ uit met vage klachten en blijkt vervolgens een stevige burn-out te hebben en minimaal 6 maanden niet terug te keren naar het werk. Denk jij dan ook: “Hoe had ik dit kunnen voorkomen”, of ‘’Waarom heb ik dit niet zien aankomen”?

In deze training leer je signalen van stress en overbelasting te herkennen en te begrijpen. Je ontdekt hoe je preventieve maatregelen kunt nemen om overbelasting te voorkomen en de gezondheid en het welzijn van jouw team te bevorderen.

Door bewust te zijn van deze signalen kun je tijdig ingrijpen en een gezonde werkomgeving creëren waar iedereen wel zou willen werken!

Verander kosten in besparingen

4.Kostenbewust verzuimbeheer

Een zieke medewerker kost de werkgever gemiddeld € 400,- per dag. Het sommetje lijkt dan ook snel gemaakt; aantal ziektedagen maal die vierhonderd euro. Verzuim brengt echter nog veel meer kosten met zich mee! Los van het feit dat je natuurlijk het liefst iedereen gezond en gelukkig aan het werk houdt, wil een organisatie geen onnodige kosten maken.

Van leidinggevenden wordt vaak verwacht dat zij actief sturen op verlagen van het verzuimpercentage in hun team. Maar wat betekent dit nou als je verzuimreductie in geld kunt uitdrukken?

Leer de directe en indirecte kosten van verzuim begrijpen en waarderen, van loondoorbetaling tot productieverlies en administratieve lasten. Door inzicht in de kosten van verzuim word je gemotiveerd om actief deel te nemen aan het verminderen van verzuim en kostenbesparingen te realiseren.

Investeer in de vaardigheden van leidinggevenden en zorg voor een gezonde en productieve werkomgeving. Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe onze verzuimtrainingen jouw organisatie kunnen transformeren. info@decasemanageronline.nl

Bovenstaande trainingen zijn ter illustratie. Al onze trainingen worden op maat gemaakt waarbij we altijd rekening houden met specifieke wensen en behoeften van de klant.