De casemanager:

Casemanager inschakelen

Met een eigen verzuimregisseur die flexibel inzetbaar is geef je als ondernemer prioriteit aan professionele verzuimbegeleiding, is er correcte dossiervorming, werk je aan preventie en heb je geen zorgen meer over wet- en regelgeving. Er komt grip op het verzuim door een snellere re-integratie van medewerkers – een waardevolle kostenbesparing voor de organisatie.

Maximale flexibiliteit

Beschikbaar wanneer dat nodig is

Aantrekkelijk tarief

Geen overhead en reiskosten

Kwaliteitsgarantie

Altijd een gediplomeerde casemanager

Kostenbesparing

Lager verzuim, dus minder kosten

Maximale flexibiliteit

Onze casemanagers zijn flexibel in werktijden en beschikbaarheid. Dit betekent dat jij bepaalt wanneer extra ondersteuning ingezet wordt. Bijvoorbeeld bij een complex verzuimdossier; om een analyse te maken van langdurige dossiers; voor advies bij verzuim door een conflict of om leidinggevenden te ontzorgen en te coachen. Wij brengen alleen de daadwerkelijk gewerkte uren in rekening. Geen ingewikkelde contracten of langlopende verplichtingen.

Kostenbesparing

Een zieke medewerker kost geld. Gemiddeld 400 euro per dag. Deze kosten lopen flink op wanneer een medewerker langdurig ziek is. Na 2 jaar ziekte gaat de medewerker éindelijk van de loonlijst af. De grootste kostenpost komt dan echter nog: de werkgever is nog maximaal 12 jaar lang financieel verantwoordelijk voor de uitkering van deze ex-werknemer. Elke organisatie heeft er dus belang bij de schadelast zoveel mogelijk te beperken. Onze casemanagers weten hier alles van.

Waarmee kunnen we je helpen?

Is, na het bezoeken van onze website, jouw specifieke vraag nog onbeantwoord? Wil je meer informatie of sparren met een van onze experts?