De casemanager

Spin in het web

Een Casemanager Verzuim is ‘spin in het web’ tussen werkgever, werknemer en professionals als bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen. Ze begeleidt alle betrokken partijen en regisseert, namens de organisatie, het verzuimmanagementproces. Ze volgt daarin de wet- en regelgeving. Tevens zorgt ze dat alle partijen betrokken zijn en blijven. Ze signaleert en stuurt bij, waar nodig.

Begeleiden van de werkgever

De Casemanager ondersteunt de werkgever in zijn re-integratieverplichtingen volgens de wet- en regelgeving, zoals de Wet verbetering poortwachter en de AVG. Ze voert de regie over het gehele verzuimproces, zodat alle stappen op tijd en volledig worden uitgevoerd. Het verschilt per werkgever en specifieke situatie welke rol de Casemanager precies vervult. Zo kan ze bijvoorbeeld: optreden als raadgever en expert op het gebied van verzuim; de voortgang van het re-integratieproces bewaken; helpen bij het opstellen van een Plan van Aanpak en optreden als trainer en coach van leidinggevenden.

Begeleiden van de medewerker

De Casemanager informeert en ondersteunt de medewerker bij de uitvoering van het re-integratietraject. Vanaf de ziekmelding tot het einde van de loondoorbetalingsverplichting. Zo zal ze: optreden als raadgever en gesprekspartner; de medewerker door het proces van de Wet verbetering poortwachter begeleiden; uitleg geven over de plichten en mogelijkheden die de medewerker heeft; het advies van de bedrijfsarts vertalen naar re integratiestappen en inzicht geven in de financiële gevolgen van (langdurige) ziekte en eventuele arbeidsongeschiktheid (WIA-regelingen).

Afstemmen met professionals

De Casemanager heeft contact met de bedrijfsarts om zaken op elkaar af te stemmen en adviezen te vertalen naar vervolgacties. Ook zorgt ze, wanneer nodig, voor de inschakeling van- en afstemming met andere professionals. Denk aan het inzetten van interventies of contact met een arbeidsdeskundige. Goede afstemming met deze professionals is belangrijk voor de kwaliteit van de verzuimbegeleiding en re-integratie. Hoe beter de afstemming, hoe adequater de re-integratie verloopt.

Waarmee kunnen we je helpen?

Is, na het bezoeken van onze website, jouw specifieke vraag nog onbeantwoord? Wil je meer informatie of sparren met een van onze experts?