De casemanager

Meer dan een verzuimbegeleider

Structureel het verzuim in organisaties verlagen vraagt om meer dan enkel goede experts inzetten om dossiers te begeleiden. Uiteindelijk wil je als organisatie namelijk voorkomen dat medewerkers ziek worden. Dat iedereen gezond en gelukkig aan het werk blijft. Daarvoor moet er vaak een en ander veranderen. Leidinggevenden trainen en coachen bijvoorbeeld, of een plan maken om aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid. Wij regelen het!

Goed zorgen voor je mensen is goed zorgen voor de onderneming

2

Coachen van leidinggevenden

Wij geloven in ‘samen doen’. Dat betekent dat de casemanager de regie voert over het verzuimproces. De leidinggevende focust op mogelijkheden van werkhervatting en blijft in gesprek met de werknemer. Wij coachen leidinggevenden in het voeren van deze dialoog en het sturen op inzetbaarheid.

4

Verzuimtrainingen en workshops

Er verandert veel in het verzuimlandschap. Wet- en regelgeving wordt steeds complexer. Medewerkers vallen vaker uit met serieuze klachten waar we ons geen raad mee weten. Het trainen van leidinggevenden hoe hiermee om te gaan betekent vaak ‘winst’ voor alle partijen. Meer informatie over onze trainingsmogelijkheden.

6

Aan de slag met preventie

Als de basis – het verzuimmanagement – op orde is, is het wellicht tijd om na te gaan denken over duurzame inzetbaarheid. Over het bouwen van een Vitale Organisatie, waar medewerkers mentaal en fysiek fit zijn. Waar talenten worden ingezet, en iedereen fluitend naar het werk komt. Wij hebben een zusje: De Vitaliteitsmanager®. We stellen haar graag aan je voor!

1

Verzuim en re-integratiebegeleiding

Onze casemanagers begeleiden de werkgever en werknemer bij alle stappen naar herstel en re integratie. De Wet verbetering poortwachter is het vertrekpunt van onze dienstverlening. We brengen in een vroeg stadium de mogelijkheden in kaart en blijven in beeld gedurende de hele verzuimperiode.

2

Coachen van leidinggevenden

Wij geloven in ‘samen doen’. Dat betekent dat de casemanager de regie voert over het verzuimproces. De leidinggevende focust op mogelijkheden van werkhervatting en blijft in gesprek met de werknemer. Wij coachen leidinggevenden in het voeren van deze dialoog en het sturen op inzetbaarheid.

3

Analyse (complexe) dossiers

Elk verzuimdossier is anders. Vaak zijn er vragen als: voldoet het dossier wel aan de Wet verbetering poortwachter? Zijn de juiste stappen gezet? Ligt een loonsanctie op de loer? Voor een leidinggevende of HR-adviseur is dit geen gesneden koek maar voor onze casemanagers is dit hun dagelijks werk. Wij maken een snelle en grondige analyse.

4

Verzuimtrainingen en workshops

Er verandert veel in het verzuimlandschap. Wet- en regelgeving wordt steeds complexer. Medewerkers vallen vaker uit met serieuze klachten waar we ons geen raad mee weten. Het trainen van leidinggevenden hoe hiermee om te gaan betekent vaak ‘winst’ voor alle partijen. Meer informatie over onze trainingsmogelijkheden.

5

Advies bij juridische vraagstukken

Soms kom je er als werkgever niet uit met je werknemer. De relatie met de leidinggevende loopt niet lekker. De medewerker zit niet meer op zijn plek. Er spelen zaken in de privésfeer, of de organisatie gaat van koers veranderen. Dit soort zaken kunnen leiden tot verzuim. Verzuim dat vaak ‘niet meer beter wordt’. Wij kunnen jou als werkgever adviseren hoe dan toch tot een oplossing te komen.

6

Aan de slag met preventie

Als de basis – het verzuimmanagement – op orde is, is het wellicht tijd om na te gaan denken over duurzame inzetbaarheid. Over het bouwen van een Vitale Organisatie, waar medewerkers mentaal en fysiek fit zijn. Waar talenten worden ingezet, en iedereen fluitend naar het werk komt. Wij hebben een zusje: De Vitaliteitsmanager®. We stellen haar graag aan je voor!

1

Verzuim en re-integratiebegeleiding

Onze casemanagers begeleiden de werkgever en werknemer bij alle stappen naar herstel en re integratie. De Wet verbetering poortwachter is het vertrekpunt van onze dienstverlening. We brengen in een vroeg stadium de mogelijkheden in kaart en blijven in beeld gedurende de hele verzuimperiode.

3

Analyse (complexe) dossiers

Elk verzuimdossier is anders. Vaak zijn er vragen als: voldoet het dossier wel aan de Wet verbetering poortwachter? Zijn de juiste stappen gezet? Ligt een loonsanctie op de loer? Voor een leidinggevende of HR-adviseur is dit geen gesneden koek maar voor onze casemanagers is dit hun dagelijks werk. Wij maken een snelle en grondige analyse.

5

Advies bij juridische vraagstukken

Soms kom je er als werkgever niet uit met je werknemer. De relatie met de leidinggevende loopt niet lekker. De medewerker zit niet meer op zijn plek. Er spelen zaken in de privésfeer, of de organisatie gaat van koers veranderen. Dit soort zaken kunnen leiden tot verzuim. Verzuim dat vaak ‘niet meer beter wordt’. Wij kunnen jou als werkgever adviseren hoe dan toch tot een oplossing te komen.

Meer dan een verzuimbegeleider

Waarmee kunnen we je helpen?

Is, na het bezoeken van onze website, jouw specifieke vraag nog onbeantwoord? Wil je meer informatie of sparren met een van onze experts?